SAGEBRUSH SARAH

Date of Birth:
10/6/1993
Sex:
Female
Breeder:
PEGGY K. THOMPSON
SAGEBRUSH SARAH